Yaşam

Valilikten Anız Uyarısı! Yapana Ceza Kesilecek!

Tekirdağ Valiliği yayınladığı tebliğ ile Tekirdağ il genelinde hiçbir şekilde anız yakılmasına müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

Tekirdağ Valiliği tarafından “Tekirdağ İli Mülki Hudutları Dahilinde 2022 Yılı Anız Yangınlarının Önlenmesi ile İlgili Valilik Tebliği” adı altında yapılan açıklamada; şu ifadelere yer verildi.

ANIZ YAKMA İLE İLGİLİ TEBLİĞ

1- Bu tebliğin amacı, tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının  ve  çevrenin  korunarak,  doğal  denge  içerisinde  toprağın  verimliliğinin  sürdürülebilirliği  için  gerekli  önlemleri almak,  hububat tarımında  hasadı takiben toprağın  yapısına  ve  çevreye  vereceği  zarar  göz  önüne  alınarak,  anız yakılmasının önlenmesi için alınacak alternatif tedbirler belirlemek, teknik elemanları ve çiftçileri eğitmek, ayrıca halkın anız yangınlarına karşı hassasiyet göstermesini sağlamaktır.

Kapsam: Madde 2- Bu tebliğ İlimiz mülki hudutları dâhilinde; anız yakılmasının önlenmesi konusunda yapılacak çalışmalar ve kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Yasal Dayanak: Madde 3- a) 08.07.2011 tarih ve B.12.0.HKM.0.02.144/MEV-2008-236/88 sayılı Bakanlık Taşra Teşkilatı Görev Yönergesinin 8. maddesinin 2.bendinin, “d” şıkkında “ürün kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri mevzuatı çerçevesinde yürütmek” görevi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü‘nün görevleri arasında açıklanmıştır.

b) Cezai İşlemelerde yasal dayanaklar: 2872 Sayılı Çevre Kanunu’ nun, Ek-1 Maddesinin (Ek: 26/4/2006 – 5491/23 md.) “c” bendinde “Anız yakılması, çayır ve meraların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet  yasaktır.  Ancak,  ikinci  ürün  ekilen  yörelerde  Valiliklerce  hazırlanan  eylem  plânı  çerçevesinde  ve Valiliklerin sorumluluğunda kontrollü anız yakmaya izin verilebilir.” açıklamasına göre “ikinci ürün ekilişi yapılan illerde, Valilik Makamının izni ile  kontrollü anız  yakmaya izin  verilebilir”  hükmü ilimizde  uygulanmayacak  ve kontrollü anız yakılması dahil kesinlikle anız yakılmasına müsaade edilmeyecektir. Anız yakanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri çerçevesinde cezai işlem uygulanacaktır.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Haber ve resimlerin telif haklarından dolayı kullanımı yasaktır. Yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz veya satılamaz. Aksi halde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı maddesine göre gerekli işlemler uygulanacaktır.
© Copyright 2014

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu